Házirend

Ellátottak köre és a felvétel módja

 1. A Szamóca Gyermekközpont elsősorban 1 - 6 éves, családban élő gyermekeket fogad (működési engedély alapján 20 hónap – 14 év), a szülővel vagy törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

 2. A szülő a gyermek felvételét a Szamóca Gyermekközpont vezetőjénél kérheti, jelentkezési lap kitöltésével.

 3. A Szamóca Gyermekközpontba való jelentkezés egész évben folyamatos.

 4. A felvétel – személyes beszélgetést követően – a jelentkezések sorrendjében a szabad, betöltetlen férőhelyeinek figyelembe vételével történik.

 5. Szabad férőhely hiányában a Szamóca Gyermekközpont vezetője – külön kérésre – a gyermeket várólistára teszi, és megüresedő férőhely esetében a szülőt értesíti.

 6. A Szamóca Gyermekközpont vezetője a felvétel során tájékoztatja a szülőt az alternatív napközbeni ellátási formákról, a családi napközi működéséről és az elérhető szolgáltatásokról.

 7. A felvételt követően az ellátás keretei (időtartam, időszak, az ellátás megszűntetésének módja, stb.) szülői megállapodásban kerülnek rögzítésre.

 8. Előzetes regisztráció, előjegyzés esetén a törvényes képviselőnek nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Amennyiben a jelentkezés i lap leadása és a szolgáltatás megkezdése között több mint egy hónap telik el 10.000 Ft előleget számítunk fel.

 9. Megszűnik az ellátása annak a kisgyermeknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt közösségben nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

 10. Megszűnik az ellátása annak a gyermeknek, akinek a szülő nem fizeti a térítési díjat és összesen 2 hónapos elmaradása van. A részletes szabályozás a szülői megállapodást részét képezi, abban szabályozott.

 11. A Szamóca Gyermekközpont működési engedélye által meghatározott gyermeklétszám: a Játszócsoport tekintetében 12 fő, a Családi Napközi esetében 7 fő.

Térítési díj fizetési kötelezettség

 1. A Szamóca Gyermekközpont szolgáltatásai térítési díj kötelesek.

 2. A szülői megállapodásban foglalt, adott tárgyhavi gondozási térítési díjat az adott hónap 10 - ig kell befizetni, átutalással vagy készpénzfizetéssel.

 3. A gyermek hiányzása esetén a térítési díj részarányos vagy teljes visszafizetésére nincs lehetőség.

 4. Az étkezési térítési díjat visszamenőleg, az igénybe vételnek és az étkezések számának megfelelően, szintén 10-éig szükséges befizetni, a szülői megállapodásban foglaltak alapján. A befizetendő összegről minden hónap 5-éig értesülnek a szülők, írásban.

 5. Fizetési nehézségeik vagy a befizetés csúszása esetén keressék a Szamóca Gyermekközpont vezetőjét, aki segítőkészséggel áll rendelkezésükre.

 6. A gondozási és az étkezési térítési díj nem fizetés esetén 2 hónap türelmi időt követően az ellátás megszűntetésre kerül.

Nyitva tartás

 1. Gyermekközpontunk nyitva tartási ideje munkanapokon 8.00 – 16.00.

 2. Ettől, egyedi jelzés és elbírálás alapján el lehet térni, kölcsönös és előzetes megállapodás esetén.

 3. Egész napos ellátás esetén legkésőbb 16 óráig vagy fél napos ellátás esetén ebéd után, legkésőbb 12:00 óráig van lehetőség a gyermek hazavitelére.

 4. A 16 órai zárást követően a 10 perc türelmi idő leteltével minden megkezdett óra után 2000 forint óradíjat számoljuk fel.

 5. Eltérő a munkarend, ha a nemzeti ünnepek miatti munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul: az ellátás ünnepnapokon szünetel. A Szamóca Gyermekközpont vállalja, hogy minden esetben min. 30 nappal korábban jelzi az eltérő nyitva tartási időt a szülők felé – szóban és írásban egyaránt.

 6. A nyári zárva tartás 1 hét, míg a téli (decemberben) a két ünnep közötti időszak. A pontos dátumokat a Szamóca Gyermekközpont minden év január 31-ig jelzi a szülők felé – szóban és írásban egyaránt.

Étkeztetés

 1. A Szamóca Gyermekközpont – teljes napi ellátás estén - gondoskodik a gyermekek napi minimum négyszeri étkeztetéséről.

 2. Fél napos ellátás esetén minimum háromszori étkezést biztosítunk.

 3. A heti étrend minden héten kifüggesztésre kerül a Szamóca Gyermekközpont faliújságján, valamint a szamoca.hu weblapon is megjelenik.

 4. Az egészségtudatos táplálkozással kapcsolatosan minden irányadó jogszabályt, módszertani útmutatót és iránymutatást jogszerűen alkalmazunk.

 5. A szolgáltatásokat igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáiról – melyhez a szükséges nyomtatvány biztosított számára.

A Szamóca Gyermekközpont szolgáltatásai

 1. A Családi Napközi vagy a játszócsoport az évszakhoz, a gyermek életkorához, szellemi/érzelmi/fizikai fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirend alapján működik.

 2. A Játszócsoport és a Családi Napközi csak azon gyermekek számára elérhető szolgáltatás, akiknek a szüleivel a Szamóca Gyermekközpont vezetője szerződéses megállapodást kötött.

 3. A napirend a Szamóca Gyermekközpont faliújságján és a szamoca.hu weboldalon is megtekinthető.

 4. A Szamóca Gyermekközpont egyéb szolgáltatásokat is biztosít, melyek nem érintik a Játszócsoport és a Családi Napközi működési rendjét.

 5. Az egyéb elérhető szolgáltatásokról a szülők és a családok a Szamóca Gyermekközpont faliújságjáról és a szamoca.hu weboldalról tájékozódhatnak.

Szülőkkel és családokkal való kapcsolattartás, eljárási rendek

 1. A Szamóca Gyermekközpont a gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel, a gyermek családjával.

 2. A Szamóca Gyermekközponttal való kapcsolattartás során a szülők következő elérhetőségeket használhatják (a személyes találkozásokon felül). Telefon: +36-30-592-0823 és +36-30-592-0826. A telefonszámok munkanapokon 7.30 és 17.00 között elérhetőek, a fennmaradó időszakban sms fogadására alkalmasak. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . Weblap: www.szamoca.hu.

 3. A gyermekkel vagy a szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a munkatársak a fenntartó felé jelzéssel élnek, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban.

 4. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése során az ellátást végző köteles azt megvizsgálni, a kérdéseket megválaszolni. Egyet nem értés esetén a szülő panaszával a Szamóca Gyermekközpont vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról (gyermekjogi képviselő).

 5. Szamóca Gyermekközpont munkatársa előzetes írásbeli felhatalmazása hiányában - az ellátásban részesülő gyermekeket csak a szülői megállapodást aláíró törvényes képviselőnek adhatja át.

 6. A Szamóca Gyermekközpontból a gyermeket csak a törvényes képviselő szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. A meghatalmazás lehet egyszeri és állandó (visszavonásig).

 7. Váratlan, előre nem látható akadály esetén a törvényes képviselőnek telefonon kell jeleznie, ha írásbeli felhatalmazással nem rendelkező, vagy abban nem szereplő személy viszi el a gyermeket.

 8. A gyermek 14 éven alulinak nem adható ki, írásbeli meghatalmazás ellenére sem.

 9. Vitás családjogi kérdések esetén gyermek gondviselésére vonatkozó jogi határozat eredményét a szülő köteles írásban a Szamóca Gyermekközpont vezetőjével közölni.

 10. Az ellátást végző gondozó tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel, biztosítja az ellátást igénybe vevők jogait a gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint (tájékoztatási, adatvédelmi, nyilvántartási kötelezettség).

 11. Az illetékes gyermekjogi képviselő elérhetősége a Szamóca Gyermekközpont faliújságjára van kifüggesztve.

 12. A szülő az ellátás folyamán biztosítja a Szamóca Gyermekközpont munkatársa számára, hogy az intézményben való tartózkodáshoz gyermekének az időjárásnak megfelelő, réteges, játszásra alkalmas váltóruha és váltócipő álljon rendelkezésre.

 13. A szülő feladata továbbá, hogy óvja a családi napközi berendezési tárgyainak épségét, betartja a tisztasági szabályokat, valamint a dohányzásra vonatkozó tiltó rendelkezést, igazodva a Szamóca Gyermekközpont életéhez – példát mutatva gyermekének.

Egészségügyi ellátás, betegség

 1. A Szamóca Gyermekközpontba csak egészséges gyermek hozható.

 2. A szülői megállapodás megkötését követően, a gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását szükséges bemutatni, mely szerint a gyermek egészséges és közösségbe mehet.

 3. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító gyermekorvosi igazolás bemutatása a Szamóca Gyermekközpont munkatársának.

 4. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 8.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni (a következő telefonszámok egyikén: +36-30-592-0823 vagy +36-30-592-0826). A családi napközi az étkezési díj aznapi összegét még felszámolja, étkezés lemondása csak a bejelentést követő másnaptól lehetséges.

 5. A Szamóca Gyermekközpont lázas (37.5 C fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad.

 6. Amennyiben a gyermek tartósan antibiotikumot szed, de nem fertőző beteg, akkor orvosi igazolás és engedély mellett igénybe veheti a Szamóca Gyermekközpont szolgáltatásait.

 7. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről köteles a szülő a Szamóca Gyermekközpont munkatársait tájékoztatni – mindehhez formanyomtatvány is áll rendelkezésére. Amennyiben orvosi igazolással, zárójelentéssel rendelkezik a gyermek, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

 8. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a Szamóca Gyermekközpont munkatársa a szülőt értesíti. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni. Ha szükséges, munkatársunk - a szülővel egyeztetett módon - gyermekorvost vagy ügyeleti ellátást hív.

 9. A Szamóca Gyermekközpont munkatársa gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

 10. A Szamóca Gyermekközpont biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit (wc papír, szalvéta, papír zsebkendő, partedli, papír törlőkendő, tusfürdő, sampon, törölköző, ágynemű). Kivételek: a pelenka és az ápoláshoz szükséges krém, nedves törlőkendő, fésű, fogkefe és fogkrém, mert ezek minden gyermek esetén egyedi és jól megszokott termékek.

Felelősségvállalás

 1. A Szamóca Gyermekközpont öltözőrészében minden gyermeknek külön, felcímkézett zsákja/fiókja van a ruhák, szükséges egyéni tárgyak, eszközök tárolására.

 2. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják itt, mert a Szamóca Gyermekközpontban hagyott, illetve a gyermekeken lévő vagy a hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, ezt különösen vegyék figyelembe az apró vagy értékes tárgyak esetén!

 3. Távozáskor, miután a szülő a gyermekét átvette, a Szamóca Gyermekközpont egész területén teljes felelősséget vállal érte.

 4. A Szamóca Gyermekközpont érvényes működési engedéllyel, valamint a szükséges balesetvédelmi, tűz – és munkavédelmi szabályzatokkal, stb. rendelkezik, melyek mind megtekinthetőek és elérhetőek minden szülő és az ellenőrző hatóságok számára.

 5. A Szamóca Gyermekközpontot üzemeltető Kft. rendelkezik felelősségbiztosítással.

A Házirendet aláírva a szülő/törvényes képviselő elismeri, hogy áttanulmányozta, megértette, a benne foglaltakkal egyetért, valamint magára és családjára vonatkoztatva kötelező érvényűnek tekinti és betartja az abban leírtakat.

Készült két eredeti példányban. Egy példány a szülőt/törvényes képviselőt illeti. A másik példányt a gyermek iratanyaga tartalmazza a Szamóca Gyermekközpontban.

A szülő/törvényes képviselő aláírásával azt is elismeri, hogy a Házirendből egy példányt átvett a Szamóca Gyermekközpont vezetőjétől.

Kosztolniné Lorberer Hajnalka
Szamóca Gyermekközpont vezetője
Gyermek-Álom Kft. 

Pécel, 2014. november 1.

 

Letölthető formátumban: Szamóca házirend.pdf